Verschillende licenties

Als er gesproken wordt over de licentie om plaagdieren te beheersen gaat dit over het Vakbekwaamheidsbewijs voor plaagdierbeheersers. Voor agrarische bedrijven is er echter een aparte licentie beschikbaar voor het beheersen van knaagdieren op het eigen agrarische terrein. Dit is de licentie IPM-KBA.

Er zit tussen deze licenties een wezenlijk verschil. Als je in het bezit bent van een Vakbekwaamheidsbewijs voor plaagdierbeheersers ben je professioneel plaagdierbeheerser. Dit betekent dat je chemische bestrijdingsmiddelen mag toepassen bij opdrachtgevers voor de bestrijding van bijvoorbeeld ratten en muizen, wespen, bedwantsen, kakkerlakken of andere plaagdiersoorten. 
De licentie IPM-KBA beperkt zich echter uitsluitend tot de beheersing van knaagdieren.

Eigen bedrijf of extern locatie

Het grootste verschil zit hem echter in de locatie waar de beheersingsmethodes gebruikt mogen worden. Voor het Vakbekwaamheidsbewijs voor plaagdierbeheersers gelden hier geen of nauwelijks beperkingen, terwijl je met een licentie IPM-KBA uitsluitend op het eigen agrarische bedrijf knaagdieren mag beheersen. Dit betekent dat de licentie IPM-KBA alleen gebruikt mag worden op het eigen bedrijf en dat dit bedrijf als agrarisch gekenmerkt wordt in het bestemmingsplan. Hieronder vallen o.a. locaties voor veeteelt, (glas)tuinbouw en/of akkerbouw. 

Deze beperking die bij de licentie IPM-KBA is opgelegd, voorkomt dat je met deze ‘beperkte’ licentie ook chemische bestrijdingsmiddelen mag toepassen bij externe opdrachtgevers in bijvoorbeeld de horeca of bij particulieren. Om chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen bij bijvoorbeeld consumentenvoeding zijn simpelweg hogere scholingseisen vereist. 

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in 1 van onze diensten?

Vul ons contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.